Consultoria estratègia i de gestió de la comunicació d'empreses, marques i/o persones.
 
Consultoría estratégica y de gestión de la comunicación de empresas, marcas y/o personas.
 
info@globusfera.com